• slider_00011.jpg
 • slider_00012.jpg
 • slider_00013.jpg
 • slider_00014.jpg
 • slider_00016.jpg
 • slider_00017.jpg
 • slider_00018.jpg
 • slider_00019.jpg
 • slider_00020.jpg
 • slider_00021.jpg
 • slider_00022.jpg
 • slider_00023.jpg
 • slider_00024.jpg
 • slider_00025.jpg
 • slider_00026.jpg

Jaarvergadering:

1. Opening voorzitter:
Charles Linssen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij geeft aan dat de fotoclub een goed jaar heeft gehad met vele activiteiten met als hoogtepunt het organiseren van de Zeeuwse Fotosalon 2014 en de clubwedstrijd 2014.
Hij bedankt hiervoor alle clubteams en vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.
Daar er momenteel geen wachtlijst is vraagt hij aan de leden om in hun kennissenkring mensen te motiveren om lid te worden van de Fotogroep Goes.

2. Mededelingen en jaarverslag van de secretaris:
Marjoke Sinke geeft aan dat er momenteel 34 leden zijn.
Belangstellende zullen per twee worden opgeroepen en in de beginfase op de clubavonden worden begeleid door het clubteam nieuwe leden.
De ledenlijst zal worden geactualiseerd en op de FGG website worden geplaatst.

3.1 Financieel verslag en vaststelling van de jaarcontributie door de penningmeester:
Dick Schenkius geeft toelichting op het financiële jaaroverzicht 2014.
Het financiële overzicht van de FGG ziet er zeer gezond uit.
De contributie voor het nieuwe jaar zal dan ook gelijk blijven aan dat van 2014.
Het bestuur heeft n.a.v. het positieve saldo tevens besloten dat het Jaarboek 2014 dit jaar gratis zal worden uitgereikt aan de leden.
Verder laat Dick een overzicht zien van de activa/bezittingen van FFG.
Er is momenteel nog een FGG clubsweater in voorraad.
Bestelling is daarna alleen mogelijk per 5 stuks.
Verder een dringende vraag aan alle leden wie heeft de Spyder 3 in zijn bezit?
Graag dit doorgeven aan de Dick.

3.2 Verslag en benoeming van een kascommissie:
Hiervoor melden Jan Capello en Jan Koeman zich aan.

4. Verzoek van Kunstuitleen De Bevelanden (toelichting door de voorzitter)
Charles Linssen geeft aan dat er een verzoek is binnen gekomen namens het bestuur van Kunstuitleen De Bevelanden.
Zij zijn op zoek naar een fotograaf die op vrijwillige basis foto's wil maken van kunstwerken, activiteiten zoals lezingen en exposities binnen Kunstuitleen De Bevelanden.
Deze foto's zullen gebruikt worden voor o.a. promotiemateriaal zoals website en posters.
Het zal geen wekelijks werk zijn maar vooral in aanvang misschien iets meer werk.
Wim van den Berge, Jan Pleijte, Frank Meeuwsen en Betty Vonk melden zich hiervoor aan.
Er zal in eerst instantie een oriënterend gesprek plaatsvinden met Kunstuitleen De Bevelanden om te inventariseren wat zij verwachten van de foto's.

Er een verzoek gekomen van mevr. Lobbezoo voor een expositie in de Erasmusflat in de Goese Polder. Tot vorige week was daar een expositie te zien van foto's van Charles Linssen.
Het verzoek betreft de maanden november en december 2015.
Het zou leuk zijn als deze expositie ingevuld zou worden door leden die in deze wijk wonen.
Corry Vogels en Betty Vonk zullen deze expositie verzorgen met eigen werk.
(Inmiddels heeft Betty zich afgemeld)

5. Inbreng/opmerkingen van de diverse teamleiders van de Clubteams:

Clubteam – Programma / Clubtrips:
Henk Uiterwijk wordt op eigen verzoek toegevoegd aan dit team.
Hans Geldof deelt mee dat de clubtrips in het programma eerder worden ingepland en op de website komen te staan.
Datum en versie van het programma staan boven aan het programma op de website zodat de leden kunnen zien dat dit de laatst aangepaste versie is.
Dick Schenkius vraagt of er op het programma, net zoals voorheen, kan worden toegevoegd of het werk geprint, digitaal of anders dient te worden ingeleverd.
Hans geeft aan dat geprint werk en vervolgens digitaal werk standaard is.
Mocht dit afwijkend zijn zal dit apart vermeld worden in een mail of op de website.
De website werkt zeer goed met dank aan Gillis Karreman en Marjoke Sinke.

Clubteam Clubtentoonstelling(en):
Wim van den Berge geeft aan dat het een druk jaar is geweest met tentoonstellingen.
Neem o.a. de Zeeuwse fotosalon, de Clubtentoonstelling met zijn bijzondere presentatie en nog ander exposities.
Hij bedankt zijn team en de vrijwilligers die hebben mee geholpen.
Ondanks het vele werk in 2014 geeft Wim zelf aan dat de ideeën voor tentoonstellingen 2015 er al weer zijn.

Clubteam Clubjury:
Clubjury leden wisselen volgens de statuten om de 3 jaar.
Petra van der Kuijl is geen clublid meer en voor Jan Koeman zijn er 3 jury jaren voorbij. Voor kandidaten die willen deelnemen als clubjury kan men zich aanmelden bij het bestuur. Het bestuur benoemd de juryleden.

Clubteam Wedstrijden:
Lex Kattenwinkel geeft aan dat men weer 3 foto's in passe-partout kan inleveren voor de Bondsfotowedstrijd 2015.
De clubjury zal vervolgens 10 foto's selecteren die hier voor worden ingezonden.
Er ontstaat een discussie over hoe deze foto's moeten worden ingeleverd, digitaal of geprint en wat zijn daarbij de voor en nadelen ten aanzien van kwaliteit/prijsaspect/kleurafwijkingen en het jureren van deze foto's.
Met meerderheid van stemmen wordt besloten het huidige systeem van geprint werk in te leveren in passe-partout te handhaven zoals vereist is voor de serieuze wedstrijden.
Indien anders vereist voor een wedstrijd wordt dit apart vermeld.

Clubteam clubweekend:
Aan dit team is Tineke Boer toegevoegd.
Verdere informatie over het weekend volgt via Henk Uiterwijk.

Jaarboek 2014:
Na enige laatste correcties is het Jaarboek bijna klaar.
Charles Linssen verwacht het Jaarboek 2014 over enkele weken te kunnen uitdelen.

Inkoop en beheer materialen:
Wim van den Bergen geeft aan dat er momenteel een behoorlijke voorraad materialen aanwezig is. Dit heeft te maken met inkoopbeleid en kortingspercentages.
Verder wordt er gevraagd of Wim weer standaard passe-partouts wil meenemen naar de clubavonden. Een bestelling kan men eventueel vooraf mailen naar Wim.
Wim stuurt via de mail een rekening en vervolgens betaald men via de bank naar de rekening van Fotogroep Goes.

Verslag clubavonden:
Corry Vogels gaat hier het komende jaar weer mee door.
Reserve is Betty Vonk.

Begeleiding nieuwe leden:
Dit zullen Jan Capello en Jan Koeman blijven doen.
Zij zullen de aspirant leden verwelkomen, de eerste contacten leggen, vertellen over de organisatie van de club en de fotobond en ook de clubsfeer aangeven.
Verder zullen zij letten of het fotografisch inzicht van het aspirant-lid passend blijkt bij onze vereniging.

Coördinatie Fototentoonstellingen op externe locaties:
Wim van den Berge wordt toegevoegd aan het Fototeam Theater de Mythe.

Coördinatie samenwerking Goes Kinderstad / Sinterklaasintocht : Stichting Goes Marketing:
De contactpersoon naar deze organisaties namens FGG is Charles Linssen.

Charles Linssen geeft aan dat het bestuur tussentijds de mogelijk heeft om clubteams te wijzigen.

6. Voorstel voor het vervroegen van aanvang en sluiten van de clubavonden met 30 minuten naar 19.30 tot ongeveer 10.00 uur.
Marjoke Sinke die dit verzoek schriftelijk heeft ingediend geeft toelichting op haar verzoek.
Er is hierover vooraf overleg geweest met Erna de beheerster van het 's Heer Hendrikhuis, deze heeft geen bezwaar tegen de vervroegde aanvangstijd.
Met meerderheid van stemmen wordt dit verzoek goedgekeurd en met ingang van de volgende clubavond zal deze vervroegde aanvangstijd ingaan.
Hans Geldof zal dit ook doorgeven aan de gastspreker voor de volgende clubavond.

7. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden:
7.1 Marjoke Sinke en Dick Schenkius worden herbenoemd voor hun tweede termijn in hun huidige bestuursfunctie.
7.2 Voorzitter Charles Linssen is volgens de statuten niet herkiesbaar na twee termijnen.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld voor de functie van voorzitter.
Het huidige bestuur zal zich beraden over het feit hoe het verder moet zonder een voorzitter.
Charles wordt door Marjoke bedankt voor zijn inzet en op een later tijdstip (nog te bepalen door het bestuur) zal er aandacht worden besteed aan zijn afscheid.
Marjoke neemt het vervolg van deze vergadering op zich.

8. Wat verder ter tafel komt:
Geen verdere vragen of opmerkingen.

9. Rondvraag:
Laura van Hulle geeft aan dat de avondfotografie in Bergen op Zoom op 16 februari 2015 een datum is tijdens de Carnaval. Charles zal contact opnemen met de organisatie van deze avond om deze datum te verplaatsen.
Hans Geldof verzoekt of het mogelijk is de eerst clubavond (clubbuffet) van 4 januari 2016 naar een week later te verplaatsen.
In deze periode hebben vele clubleden andere verplichtingen en zou het prettig zijn dat deze avond op 11 januari 2015 zou plaatsvinden.
Dit voorstel wordt aangenomen.
Jos Hugense vraagt een opvolger voor zijn expositie in de "Tol", men kan dit via de mail aan hem doorgeven.

============================================================

Foto bespreken:
Na de pauze worden door Olaf van Hoesel foto's besproken van de Vlindertuin en Omnium.
Een diversiteit van foto's wordt getoond.

Omdat er nog enkele problemen zijn met het presenteren van de foto's op het nieuwe TV Beeldscherm doet Corry Vogels een voorstel hiervoor.

Zij is bereid de digitale foto's vooraf in de week van de clubavond foto's via
www.wetransfer.com te verzamelen en zo op een USB stick te plaatsen dat de foto's in de goede volgorde in beeld komen op de clubavond.
De foto's dienen dan voor zaterdag 24.00 uur voorafgaande aan de clubavond van maandag naar Corry te zijn verstuurd.
Mailadres: lDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar aanleiding van een foto (van het 3x 50 project) die Tineke Boer op de clubavond liet zien hier de website van Mischa de Muynck www.magnek.nl
Een website met vele goed tips op fotografies gebied maar ook interessante fotoprojecten en cursussen.

Volgende clubavond maandag2 februari 2015
Nieuwe aanvangstijd: 19.30 uur

Spreker : Alex van Trommelen
Over architectuur en zwart/wit fotografie-
Leven en werk van Robert Capa

Deze avond:
Inleveren foto's Bondswedstrijd 2015
maximaal 3 foto's
in passepartout 40 X 50 cm