De contributie voor leden van FotoGroep Goes bedraagt € 85,00 per jaar, te voldoen aan het begin van het kalenderjaar.
Op rekeningnummer NL-69-INGB-0669-1251-48 t.n.v. FotoGroep Goes.
Daarnaast is er een verplichte bijdrage aan het jaarboek van € 10,-.
De penningmeester verzorgt de verplichte afdracht aan de Fotobond.